Cursuri scurte

Cursurile scurte au o durată care variază de la 3 săptămâni la 2 luni. Prin alegerea acestei tipologii
va fi posibilă abordarea subiectelor pe care profesorul și elevul le consideră importante.
Studenților li se dă posibilitatea să acumuleze mai multe module de 90 de ore din același subiect,
până la atingerea unui număr de ore care să le permită accesul la examenul final.